O nas

LUKA TOUR GUIDE

  Jesteśmy firmą zajmującą się wynajmem systemów TOUR GUIDE. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy w turystyce sprawiło, że bardzo szybko staliśmy się cenieni na rynku. Nasi odbiorcy to przede wszystkim biura podróży, dla których komfort turystów jest najważniejszy.

  Z miłości do podróżowania staliśmy się również organizatorem wszelakich imprez podróżniczych. To od wielu lat nie tylko nasza pasja, lecz tak że praca. Jesteśmy organizatorem jak również bardzo często świadczymy usługi  marketingowe.

Kontakt: lukasz@luka-tour.pl

Strona: www.luka-tour.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

  Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją kultury podległą Samorządowi Województwa Podkarpackiego. W ramach działalności statutowej WDK już od ponad 66 lat organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z czego ponad 50 o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy – zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych – skupia około 2000 osób. Udziela też pomocy samorządowym placówkom kultury i sprawuje opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz żywymi jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.

 
  Działalność WDK w Rzeszowie tworzą trzy działy merytoryczne: upowszechniania sztuki i współpracy z samorządami, multimedialnych technik upowszechniania kultury oraz animacji kulturalnej. Wszystkie te działy prowadzą bogatą i różnorodną działalność w zakresie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacji wydarzeń takich jak np. koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, wystawy plastyczne i fotograficzne, konkursy. WDK to także współpraca z domami i ośrodkami kultury województwa podkarpackiego, która jest niezwykle ważna w całej działalności statutowej.
 

Kontakt: wdk@podkarpackie.pl

Strona: www.wdk.podkarpackie.pl